Voor kinderen van 6 t/m 13 jaar

Disclaimer

Voetbalschool Grensland

By Fussballschule Grenzland GmbH
Steyler Straße 121
41334 Nettetal

 

Tel.: +31 6 51 31 79 55
contact@voetbalschool-grensland.nl

 

Directeur: Robert Pinior

Fiscaalnummer: 115/5714/1249
BTW-Nr.: DE 336.446.549
Handelsregister: HRB 18069
Register rechtbank: Amtsgericht Krefeld

 

 

Voorbehoud

Deze internetpagina is de officiële internetpagina van Voetbalschool Grensland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetpagina mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voetbalschool Grensland.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel Voetbalschool Grensland zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Voetbalschool Grensland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie.

 

Correcties

Voetbalschool Grensland behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze internetpagina niet te veranderen.

 

Virussen

Voetbalschool Grensland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. Voetbalschool Grensland garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

 

Informatie

Verwijzingen en links naar andere internetpagina’s zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina’s staat niet onder controle van Voetbalschool Grensland en wordt niet onderschreven. Voetbalschool Grensland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina’s opgenomen informatie.

 

Niet toegestaan

Het is in principe niet toegestaan enige informatie op deze internetpagina over te nemen in je eigen publicaties. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Voetbalschool Grensland. Het is tevens niet toegestaan de merknamen en merklogo’s die op deze site worden gebruikt in andere publicaties (intern of extern, profit of non-profit) te gebruiken. Meer hierover onderaan deze pagina.